MIKADAKO


Micke Karlsson DataKonsult

Professionell programmerare sedan 1988

högkvalificerade konsulttjänster och spetskompetens inom mjukvaruutveckling, systemering och avancerad, teknikorienterad programmering.

Aktuellt    Om Mikadako    Konsultprofil    Om Micke Karlsson     Kontaktinfo, vägbeskrivning    In English   

Aktuellt

  • Sitter f.n. på uppdrag på premiepensionsmyndigheten.

Överst på sidan


Om Mikadako

Mikadako - (Micke Karlsson DataKonsult) startades av Micke Karlsson våren 1997 och drivs numera i aktiebolagsform. Firman erbjuder högkvalificerade konsulttjänster och spetskompetens inom mjukvaruutveckling, systemering och avancerad, teknikorienterad programmering.

Överst på sidan


KONSULTPROFIL Micke Karlsson

Arbetsområden:

Systemering, programmering, configuration management, byggstöd; coaching av mjukvaruutvecklare, mentorskap.

Språk och verktyg:

C, C++, perl, UNIX shell, Lisp, PL/SQL, REXX, Java, Pascal, sed, awk, Visual Basic, SQLWindows Application Language.

Make, gmake, SQA TeamTest, NuMega BoundsChecker, gdb, CVS, PVCS, CMS / TOOL.

Objektorienterad analys och design (UML, OMT, Booch, Rose), ErWin/ErX, Entity-Relationship diagram, IDEF1X, Design Patterns.

Operativsystem:

Dos from 2.0, Windows 3.1, 3.11, 95, NT, OS/2 from 1.3, Solaris, FreeBSD, Linux, AIX, SCO, Digital Unix, VM/SP, MVS, VAX VMS / Alpha OpenVMS

Databaser:

Oracle (under Solaris resp. VMS), DB/2 (under MVS), Microsoft SQL Server, FairCom C-tree, Gupta/Centura SQLBase, Sybase, Borland Paradox, Microsoft Access.

Kommunikation:

Från applikationsnivå ned t.o.m. NetBIOS interrupt-servicerutiner; TCP/IP, X25, 3270 HLLAPI, implementerat diverse protokoll mot företagsväxlar, faxar, mailsystem, personsökare, passersystem. Telnet, terminalemuleringar.

Erfarenheter

ACE Interactive AB (2006 - 07) Utveckling i C++ av div. kommunikationskomponenter i en transaktionsintensiv inhouse-byggd applikationsserver; även programmering av batchar och PL/SQL-kodning. C++ (Microsoft & GCC på win32 & Linux), Oracle PL/SQL, perforce, rational clearquest.

EssNet AB (2003 - 04) Utveckling system för beräkning av vinster, fonderingar etc. Analys, design och implementation av databaslayout och applikationsprogram. Datamigrering. C, VMS, Oracle RDB, decforms, perl, dclscript, Embedded SQL.

ORC Software (2003) Byggstöd (nightly builds), releasehantering och versionshantering av börshandelssystems server- och klientdelar. Make, perl, shellscript, CVS, applescript, C, Objective C, MS Visual C++ .NET, Solaris, Mac OS X, Windows.

Titan Analys AB (Sep - Okt 2001) Nyutveckling av programvara för trafikanalys (samtalsmätningar och statistik ) i Northern Telecoms företagsväxel (abbonnentväxel, PBX) Meridian. C++ (MinGW gcc, wxWindows) och perl på Unix (FreeBSD) och Windows.

Dagens Nyheter / Teknik i Media. (Maj - Dec 2000) Vidareutveckling, felsökning och trimmning av ett (CRM) system för avisering, fakturering, prenumerantregister, upplageberäkningar, statistik, prognoser och säljstöd. Omläggning av utvecklingsmiljö och versionshanteringssystem (till gcc, gdb, gmake, bash och CVS), Uppgradering av databas från Oracle 7 till 8. Systemet är skrivet i C med embedded SQL, PL-SQL och Stored Procedures under Solaris. Mentor i C-programmering och mjukvaruutveckling under UNIX.

EssNet AB. (Aug 99 - Maj 2000) Anpassning av ett system om miljontals rader C-kod och hundratals databastabeller till hebreiska (som är ett höger-till-vänster-språk). Produkten är ett nyckelfärdigt system för onlinespel (med tillhörande tipsombudsterminaler) och det körs av spel- och tipsbolag över hela världen. Problemet löstes genom att bryta ut alla texter medelst diverse parsrar, perlscript, C-program och utilities från UNIX-världen och genom att automatiskt modifiera all källkod så att programmen i runtime läser in alla texter ur olika språkfiler. Miljön var VAX VMS och Alpha OpenVMS med en Oracledatabas och VMS's speciella RMS-filer i botten; DECFORMS textbaserat användargränssnitt.

Skandia IT Dec (97 - Sep 98) Vidareutveckling, färdigställande, testning och driftsättning av ett intranetbaserat beställnings- leverans- och orderhanteringssystem med kopplingar till olika mail- och faxsystem. Systemet var lite speciellt såtillvida att både databasen (DB/2) och webservern (Shadow Web Server) gick under IBM:s stordatoroperativsystem MVS, dessutom innehöll 'klientdelen' dvs HTML-koden stora mängder JavaScript. Kodning på serversidan i det perl-liknande (men minimalistiska) språket REXX.

April System Design AB. (Sommaren - Hösten 97) Programmering i windowsmiljö. Visual C++ (både gamla sextonbitars 1.52 samt trettiotvåbitars 5.0 med STL). Vidareutvecklade/portade till 32bit AniTa (en telnetklient och terminalemulator med massa finesser) samt tillhörande FTP-klient. TCP/IP, NetBIOS, Asynch. Test mot diverse UNIX-platformar. Testbänk hopsnickrad med VB5. Utvecklade på Win95, testade på 3.11 & NT. Ladda gärna ned AniTa & AniTaFtp från April. Jag har gjort bl.a. DDE-kopplingen, "Dynamiska hotspots", portningen till 32bit av AniTaFtp mm.

Strategic Management Training AB. (Sommaren 97) Försvenskning av en computer-based-training produkt. Det var en PC-produkt men projektets karaktär av textbehandling/kodparsning gjorde att jag gjorde större delen av jobbet under UNIX. Jobbade med hjälp av perlscript, C++-program, och diverse unixutilities. Jag hjälpte även SMT med att ta fram en metodik för vidareutveckling, testning och leverans av produkten.

JiG System AB. (95 - 97) Programmerare på litet utvecklingsföretag (jag var den ende programmeraren). Byggde i Gupta SQLWindows, Centura, SQLBase, MS SQL Server, ErWin/ERX, C, och C++ i Windows och OS/2-miljö ett workflowsystem för leverantörsfakturahantering. Scanning, lagring, visning, printning av fakturabilder. Ankomstregistrering, kontering, attestering, Regelstyrt behörighetssystem etc. Systemet såldes till Intentia som en modul till deras ekonomisystem Movex. Jag deltog tillsammans med intentia-programmerarna i specifikationsarbetet och omsystemeringen till movex-miljön. Byggde och driftsatte en fleranvändar MS-Access applikation (callcenterapplikation på en konsumentorganisation).

Memex I&C AB. (94 - 95) Programmerare på litet utvecklingsföretag. Programmerade moduler i C/C++ till ett clientserversystem för datorintegrerad telefoni (CTI). Tämligen maskinnära med threads, semaforer, serieportskommunikation etc. Skrev kopplingar till VAXmail, Telia och Europolitan GSM-Text. Byggde test-, installations- och underhållsrutiner i SQA TeamTest, REXX och CA-Realizer.

Riksantikvarieämbetet. (94 - 95) Extraknäck på gruppen för agrarhistorisk dokumentation. Utvecklade/underhöll en agrargeografisk-historisk databas. Borland Paradox under Windows 3.1. Bollplank i GIS/bildbehandlingsfrågor.

Stockholms universitet. (92 - 93) Studier i kulturgeografi. Vetenskaplig metodik, skriftlig framställning. Något om geografiska informationssystem, GIS; kartering med hjälp av geodimeter; skrev uppsats om fossil åkermark på den östgötska gården Värnarps ägor.

Branschdata AB. (88 - 92) Programmerare på utvecklingsföretag. Byggde ett hänvisningsdatorsystem, dvs ett clientserversystem för telefonistöd och meddelandehantering (CTI och unified messaging). Deltog i projektet från första projekteringen till och med tredje releasen. Kopplingar till Ericsson och Northern Telecom företagsväxlar; integreringar och kopplingar till faxar, talsvar, diverse personsökar- mail- och kalendersystem. Installerade ett tiotal system, bl.a. i IBM Sveriges telefonväxlar. Hela systemet skrevs i C nerifrån och upp och snurrade under DOS och OS/2. Endast databasen var 'färdig' (Faircoms ISAM-databas Ctree levererades i C-källkod). Vissa stordatorbaserade (VM/SP) program skrevs i REXX.

Stockholms Stads Dataservice. (87 - 88) Operatör. Inblickar i stordatorvärlden. Fick ett ytligt hum om vad CICS, IMS, NCCF, JES2, VM/SP, VTAM, TSO och dylikt är för någonting. Körde hålkortsmaskin, printade, monterade band och submittade job. Eldprovet var att nattetid IPL:a 3090:an.

Gymnasium Naturvetenskaplig linje, ADB-variant.

Överst på sidan


Om Micke Karlsson

Född 23 september 1968. Civilstånd: gift med Anna-Karin sedan den 27 nov. 1999. Dottern Humla föddes 2000-01-13. Vega föddes 2002-12-29. Bor på Utö utanför Stockholm.

Överst på sidan


Kontaktinfo

Mikadako
c/o Micke Karlsson
Alléviken 11
S-130 56 STOCKHOLM
SWEDEN

Tel +46-(0)8-501 57 370
Mobil +46-(0)70 982 13 81
Valid HTML 4.0! micke@mikadako.com
http://www.mikadako.com